ติดต่อ

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน 
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15058


* โปรด Login ด้วยระบบ I-Pass ก่อนเข้าหน้านี้

  


Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008