Contact us

สอบถามข้อมูล เสนอแนะข้อคิดเห็นของโครงการต่างๆ
(เพื่อดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โปรดอ่านข้อแนะนำด้านล่าง)

  
Send

 

โปรดอ่าน

  • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและอีเมลที่สามารถติดต่อกลับได้
  • เลือกประเภทของเนื้อหาให้ถูกต้อง, เป็นประเภทเสนอแนะ ติดต่อ หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์
  • ถ้าต้องการติดต่อโครงการย่อยของศูนย์ฯ โปรดระบุชื่อโครงการให้ทราบด้วย
    เช่น โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ
    (ดูชื่อโครงการได้ที่นี่)
  • เมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าจะติดต่อกลับไปให้ทราบในภายหลัง
  • ขอสงวนสิทธิ ในการตอบกลับ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน

 


Copyright © 2008-2012 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since December 17, 2008